Belastingadviezen

Latenstein Administratie- en belastingadvieskantoor is lid van het Register Belastingadviseurs (RB). Dit houdt het volgende in:

Het Register Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan.

Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.500 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

Leden profiteren daarnaast volop van al het ledenvoordeel, zoals vakblad ‘Het Register’, digitale nieuwsbrieven en toegang tot het ledendeel van deze website. Het ledendeel bevat actuele fiscale informatie, notities en modellen. Ook kunnen leden online het RB Kwaliteitshandboek raadplegen, een handig hulpmiddel dat direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Door gezamenlijke inkoop kunnen jaarlijks honderden euro’s worden bespaard op verzekeringen, vakliteratuur en bijeenkomsten.

Het RB heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en biedt daarom een uitgebreid Permanente Educatie-programma aan. Ook voor een fiscale opleiding zit u goed bij het RB. Het brede scala aan opleidingen, variërend van een half tot viereneenhalf jaar, biedt u afhankelijk van uw vooropleiding en ervaring de mogelijkheid in te stromen in de opleiding die bij u past. U heeft zelfs de mogelijkheid de mastergraad te behalen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Leden

RB-leden zijn veelal (zelfstandig) werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf of de vermogende particulier. Zij hebben de opleiding CB-belastingadviseur (post-hbo-niveau) of de opleiding CB-belastingconsulent (hbo-niveau) voltooid, dan wel een andere relevante opleiding gevolgd, vaak aangevuld met praktijkervaring.

Het RB stelt het bijhouden van vakkennis verplicht. Leden die hun deskundigheid via het bijwonen van Permanente Educatie-cursussen op peil houden, ontvangen het Certificaat van Vakbekwaamheid. Het certificaat, dat één jaar geldig is, wordt alleen verlengd als een lid voldoende Permanente Educatie heeft gevolgd.

Klanten van RB-leden hebben hierdoor de zekerheid dat de kennis van de belastingadviseur up to date is en dat zijn adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied. Het RB bevordert hiermee een deskundige beroepsuitoefening. Uiteraard kent de vereniging Tucht- en Beroepsrecht.

Certificering

Gecertificeerde CB-belastingconsulenten mogen de titel ‘bc’ voeren en gecertificeerde CB-belastingadviseurs de titel ‘CB’. Om gecertificeerd te blijven is het bijhouden van vakkennis verplicht gesteld.

U blijft gecertificeerd door gedurende de certificeringsperiode (1 jaar) voldoende Permanente Educatie-punten te behalen voor de komende certificeringsperiode. Indien u binnen een certificeringsperiode lid wordt, wordt het te behalen PE-puntenaantal naar evenredigheid berekend. PE-punten kunt u behalen bij het RB, maar ook bij talloze andere organisaties. Totaal dient u minimaal 40 uur per jaar te studeren, grotendeels door het volgen van Permanente Educatie-cursussen.

De klanten van RB-leden hebben zo zekerheid, dat de kennis van zijn of haar belastingadviseur up-to-date is en dat de adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied.