Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen

Lees meer

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de

Lees meer

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment

Lees meer

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt

Lees meer

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online

Lees meer

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen

Lees meer

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de

Lees meer

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking

Lees meer

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen

Lees meer

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Een van de voorwaarden voor toepassing van de

Lees meer