Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die

Lees meer

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen.

Lees meer

Belastingplan 2021: een overzicht

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Zelfstandigenaftrek

Vorig jaar is besloten om de

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Arbeidskorting

Ter compensatie van de verlaging van de

Lees meer

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals

Lees meer

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Fiscale coronareserve (COVID-19)

De fiscale

Lees meer

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw

Lees meer