Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de

Lees meer

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de

Lees meer

Derde wijziging eerste tranche NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft

Lees meer

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën

Lees meer

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en

Lees meer

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis

Lees meer

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige

Lees meer

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft

Lees meer

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Op last van het kabinet zijn de kinder- en

Lees meer

Garantieregeling kleine ondernemers

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft

Lees meer