Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

Bij de be√čindiging van een dienstbetrekking op

Lees meer

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financi√čn heeft het Besluit

Lees meer

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Bij de vervreemding van aandelen die tot een

Lees meer

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn

Lees meer

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de

Lees meer

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de

Lees meer

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor

Lees meer