Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat

Lees meer

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt

Lees meer

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn

Lees meer

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van

Lees meer

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van Financi√čn heeft een aanvulling

Lees meer

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit

Lees meer

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het

Lees meer

Rekenmodel rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website

Lees meer

Openstelling saneringsregeling visserij

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de

Lees meer