Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die

Lees meer

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun

Lees meer

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Lees meer

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de

Lees meer

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de

Lees meer

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een

Lees meer

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald

Lees meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een

Lees meer

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij be√čindiging

Lees meer

Eigen woning in het buitenland

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse

Lees meer