Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder

Lees meer

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening

Lees meer

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de

Lees meer

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een

Lees meer

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket

Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de

Lees meer

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

De minister van VWS heeft de bedragen van het

Lees meer

Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden

Schulden komen in mindering op het

Lees meer

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen

Lees meer

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder

Lees meer