Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

De Successiewet kent een samentelbepaling voor

Lees meer

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een

Lees meer

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de

Lees meer

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Het kabinet heeft een besluit genomen over het

Lees meer

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de

Lees meer

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd

Lees meer

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat

Lees meer

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

De levering en de installatie van zonnepanelen is

Lees meer

Contouren nieuw systeem box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief

Lees meer

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden

De Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd

Lees meer