Nieuws

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte

Lees meer

Verruiming herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald

Lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of

Lees meer

Verlaging energie-investeringsaftrek

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari

Lees meer

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een

Lees meer