Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat