Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden