Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)