Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren