Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016