Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding