Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020