Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over vergoeding van immateriële schade