Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling