Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting