Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat