Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging