Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden