Gebruik sleepvoetbemester op klei- en veengrond

Op klei- en veengrond mag geen bemester meer gebruikt worden die de drijfmest tussen het gras uitrijdt (sleepvoetverbod). Dit is alleen nog toegestaan als met water verdunde mest wordt uitgereden.

Voorwaarden
Voor het uitrijden van verdunde mest gelden de volgende voorwaarden:


·       De verhouding is minimaal één deel water en twee delen drijfmest (of vloeibaar zuiveringsslib). Bij controle moet men dit laten zien;


·       De mest wordt uitgereden in strookjes tussen het gras. De strookjes zijn niet meer dan vijf centimeter breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval vijftien centimeter;


·       Het bemestingssysteem is tot aan de grond gesloten.Melden
Het uitrijden van verdunde mest dient van tevoren gemeld te worden op mijn.rvo.nl. De ontvangstbevestiging van de melding moet getoond worden bij een controle.

Bron: Overig | publicatie | 25-03-2020